tuincommissie

Geplaatst op: mei 8, 2017

De tuincommissie van Wijkergouw

De tuincommissie van Wijkergouw bestaat uit een groep tuinders, die samen het beheer van het openbare groen in het tuinpark organiseren. Met de tuinders die op zaterdag hun werkbeurten doen, onderhouden we het park zo goed mogelijk op een milieu- en natuurvriendelijke manier. De belangrijkste klussen van de tuincommissie zijn: het organiseren en coördineren van de werkbeurten, het taxeren en schouwen van tuinen, onderhoud materiaal, baggercontroles, verkoop aarde en zand en beheer van het terreintje, het ontwikkelen visie op beheer en het maken van het beheerplan. De tuinbeurten (38 per jaar) worden geleid door de tuinbeurtcoördinatoren. Allemaal gewone tuinders die deze klussen vrijwillig doen.

 tuinbeurtgroep

 

Tuinders tijdens een tuinbeurt

Tuinbeurten

In het tuinseizoen is het elke zaterdagochtend gezellig druk op Wijkergouw. Dat heeft zeker te maken met de werkbeurten(ook wel tuinbeurten genoemd) die dan gedaan worden. Die ochtenden vormen een belangrijk ontmoetingsmoment op Wijkergouw. Het doen van tuinbeurten is dus niet alleen maar een plicht, het is ook een sociaal moment. De werkbeurten starten vanuit Samen Sterk waar ook het tuingereedschap staat. Ellen Burgwal (coördinator tuinbeurten) deelt de werkbeurten in en houdt de administratie bij.

Tuinbeurten zijn geen ‘vrijwilligerswerk’: als je een tuin hebt op Wijkergouw, ben je verplicht een aantal werkbeurten per seizoen te doen. Daarvoor ontvangen alle tuinders in het najaar een kaart waarop de data voor het komende seizoen staan. Er zijn ook tuinders die speciale projecten doen en daardoor vrijgesteld zijn van werkbeurten. Heb je een speciaal talent dat je wilt inzetten of een leuk project waar het tuinpark wat aan heeft, bespreek dat dan met de tuincommissie.

Als je ziek bent of om een andere reden op de geplande datum niet kunt, moet je dat uiterlijk de vrijdag ervoor melden en een nieuwe datum plannen met Ellen Burgwal via tuincommissiewijkergouw@gmail.com of op zaterdagochtend voor 9 uur bellen met de tuinbeurtcoördinator in Samen Sterk: 020 490 4567.

 

Begin en einde

De werkbeurten beginnen om 9 uur, maar vanaf 8.30 is er koffie. Als je later dan 9 uur komt, kan je niet meer met de tuinbeurt meedoen en zal je een nieuwe datum moeten afspreken. Om 10.30 is er een koffiepauze van 15 minuten.  De werkbeurt eindigt om 12.30 uur. Daarna wordt de gele werkkaart afgetekend in Samen Sterk. Tijdens de werkbeurt kan je geen dingen voor jezelf doen zoals gas halen, iets in de winkel kopen of vuil wegbrengen.

Meenemen naar de werkbeurt: je gele werkkaart, klein tuingereedschap, handschoenen en verder wat je zelf handig vind om te werken, bijvoorbeeld een emmer.

 

Regen

Als het regent, beslist de tuinbeurtcoördinator op zaterdagochtend tussen 8.15 en 8.30 uur of de tuinbeurt doorgaat. Tuinders kunnen vanaf 8.30 uur bellen om te horen wat er besloten is: 020 490 4567. Als de tuinbeurt niet doorgaat, mag de tuinder in overleg met Ellen Burgwal bepalen wanneer de afgelaste beurt ingehaald wordt. Voor de tuinders die al onderweg zijn en pas horen dat de tuinbeurt niet doorgaat als ze op de Wijkergouw komen, staat in elk geval een kop koffie of thee klaar.

Soms gaat het tijdens de tuinbeurt regenen. Als de tuinbeurt voor 10.30 uur gestopt wordt, geldt die tuinbeurt helaas niet. Wordt de tuinbeurt na 10.30 uur gestopt, dan wordt de tuinbeurt als ‘gedaan’ beschouwd en dus afgestempeld. Als de tuinbeurt niet doorgaat, is het terreintje ook niet open voor verkoop van zand en aarde. Tussen 1 april en 31 oktober zijn het bos en het vuilnishok altijd open, ook als de tuinbeurt wegens regen niet doorgaat.

 

Niet afmelden

Als een tuinder zich niet afmeldt voor zijn werkbeurt, krijgt die tuinder een email of briefje thuisgestuurd met de mededeling dat de tuinbeurt binnen twee weken ingehaald moet worden. De datum moet vooraf besproken worden met Ellen Burgwal. Reageert een tuinder niet, dan volgt een boete van € 25 en moet de tuinbeurt alsnog worden ingehaald.

 

Materiaal

Al jaren onderhoudt materiaalman Willem Vringer het (rollend) gereedschap waar we tijdens de werkbeurten mee werken: nieuwe stelen voor scheppen, slijpen van schoffels en scheppen, APK keuringen voor de tractor en hakselmachine, repareren van kruiwagens en karren. Hij is dus erg zuinig op het materiaal dat er is. We vragen tuinders dan ook zorgvuldig om te gaan met al het materiaal dat van het tuinpark is.

 

AGO

Op dinsdagmiddag werken er mensen van Cordaan in ons tuinpark. Het zijn mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking. Zij knotten de wilgen, ruimen afgewaaide takken af, houden de boomspiegels vrij en houden de jeu de boulesbaan naast de boerderij vrij van onkruid. Zij worden al jaren begeleid door een groep tuinders die hen zo een leuke, gezonde en nuttige middag bezorgt.

 

Schouwen: is er aan die tuin aandacht besteed?

RONDE 2017:

1e  schouw op zaterdag 3 en 10 juni en 2e schouw op zaterdag 1 en 8 juli

De tuincommissie kijkt bij de tuinschouw of aan een tuin en het openbare pad dat aan de tuin grenst aandacht is besteed. De schouwers geven geen oordeel of een tuin mooi of lelijk is. Dat is een kwestie van smaak en smaak kan en mag gelukkig verschillen.

Tuinpark Wijkergouw tuiniert in het openbare groen steeds meer natuurlijk en wil tuinders stimuleren dat ook op hun eigen tuin te doen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we meer aandacht gaan besteden aan de waterkwaliteit en dus aan de beplanting langs en in de sloten op het complex.

De eerste schouw doen leden van de tuincommissie samen met een tuinder die tuinbeurt heeft. Zo wordt schouwen een zaak van iedereen en niet van een ‘select’ clubje. We letten op de volgende zaken:

 • Openbaar tuinpad grenzend aan de tuin: elke tuinder is verantwoordelijk voor de helft van het tuinpad dat aan de tuin grenst. Dit pad moet vrij zijn van onkruid en gras.

Openbare tuinpad als graspad (bijvoorbeeld langs de buitensingels): de tuinder moet het pad dat aan zijn/haar tuin grenst over de volle breedte vrijhouden van (on)kruiden zoals distels, paardenbloemen, heermoes, zevenblad. Het gras moet kort gehouden/gemaaid worden.

 • Rand van de tuin grenzend aan het openbare tuinpad: de rand van de tuin aan het openbare pad is geen opslagplek voor bijvoorbeeld niet- natuurlijke materialen zoals oude fietsen, gereedschap of grof afval.
 • Takken die over het pad hangen: hulpdiensten moeten veilig tuinen kunnen bereiken en daarom moeten overhangende takken langs het tuinpad tot 3m hoogte gesnoeid worden. Het pad moet ook breed genoeg zijn voor hulpdiensten: takken tot de betonnen rand  tussen de tuin en het openbare pad terug snoeien. Dat is ook prettig voor fietsers en wandelaars.
 • Rand van de tuin grenzend aan de tuin van de buren: zorg dat de buren geen last hebben van jouw woekerplanten. Zet bamboe, riet en dergelijke woekeraars in een bak of graaf een wortelscherm om dergelijke planten in.
 • Brievenbus en tuinnummer: je moet tuinpost kunnen ontvangen (zoals een briefje van de tuincommissie). Dus moet je een brievenbus hebben. Het tuinnummer moet vanaf het openbare tuinpad direct en goed zichtbaar zijn, zodat ook nood – en hulpdiensten, bezoek en de tuinparkcommissies hun weg kunnen vinden.
 • De slootkant: grote bomen en struiken zijn niet toegestaan; riet en bamboe mogen niet de sloot in groeien. Als er grote bomen en struiken langs de sloot staan, kan de conclusie alleen maar zijn dat die er al jaren staan. In dat geval vragen we de tuinder contact op te nemen met de tuincommissie (binnen 4 weken) voor overleg (tuincommissiewijkergouw@gmail.com).

Verder is het niet toegestaan stenen/tegels langs het talud van de sloot te leggen in verband met het afkalven van de slootkant en de beschadigingen die dat kan veroorzaken aan de beschoeiing. Een paar stapstenen om de slootkant te kunnen bijhouden, mag wel.

 • De sloot: planten in de sloot moeten ook in toom gehouden worden, riet met wortel en al verwijderen en zwanenbloemen (hoewel beschermd) na de bloei beperken.
 • Verwilderde tuin: de tuinder moet het achterstallig onderhoud voor de tweede schouw in orde brengen. Is dat niet mogelijk, neem dan zo snel mogelijk contact op met de tuincommissie (tuincommissiewijkergouw@gmail.com).
 • Dode boom: als een tuinder een dode boom in zijn/haar tuin heeft staan, moet de tuincommissie wijzen op de mogelijkheid die boom te kappen ivm veiligheid en mogelijke schade aan (andermans) eigendommen. De kapvergunning moet bij het stadsdeel worden aangevraagd. Voor de kapvergunning van een dode boom vraagt het stadsdeel geen leges.
 • (On)kruid: sterk uitzaaiend (on)kruid bij voorkeur direct na de bloei verwijderen.

 

Wordt kruid onkruid? Dit kan je eraan doen om het te voorkomen:

 • Japanse duizendknoop, uitspitten is lastig kan wel 3 meter diepe wortels hebben, dus plantje blijven plukken.
 • Bamboe altijd in kuip planten of diep wortelscherm plaatsen vanwege uitbreiding ondergronds.
 • Reuzenbalsemien na de bloei verwijderen, zaaddozen springen open, is eenjarig plant, makkelijk te beheren.
 • zevenblad plukken, is vitamine c rijk. Schoffelen lijkt de plant te stimuleren in de groei. Plukken van blad en bloemschermen.
 • Riet in juli maaien. Let op misschien staat er wel een rietorchis tussen, of broeden er eenden of andere vogels.
 • (reuzen)Berenklauw, na de bloei verwijderen met wortel en al. Pas op voor verbranding van de huid door sap in plant.
 • Kleefkruid consequent weg trekken.
 • Distels erg belangrijk voor onder andere bijen /hommels. Na de bloei met wortel en al uittrekken.
 • Leverkruid belangrijk voor onder andere vlinders. Na de bloei plukken.
 • Haagwinde na bloei wegplukken/ trekken.
 • Paardenbloem, na bloei sluit de bloem, dan bloemknoppen wegplukken

 

Onkruid

Niet elke tuinder heeft hetzelfde idee over wat onkruid is en wat niet. Maar over zevenblad, heermoes, bepaalde grassen en paardenbloemen is iedereen het wel eens. Houd een beetje rekening met je buren als het om dat soort gewassen gaat en laat je buren niet mee genieten van jouw voorkeuren.

 

Composteren en het ‘bos’

Composteren is niet alleen een goeie manier om je tuinmateriaal te verwerken, maar ook gewoon leuk: zelf aarde maken voor je eigen tuin. Het is niet moeilijk om een composthoop te beginnen op je tuin. In de bijlage vind je een aantal tips.

Lukt het niet om (al) het tuinmateriaal op je eigen tuin te composteren, dan kan je het in het zogenaamde ‘bos’ wegbrengen. Van het tuinafval maken we bruikbare nieuwe aarde, die we op ons complex gebruiken.

Brengt je tuinafval naar het bos, dan zijn er een paar  regels:

 • geen plastic, steen of ander niet-organisch afval
 • geen bamboe, riet of hedera
 • takken laten hakselen of aanbieden in  stukken maximaal 20 cm lang
 • stronken apart aanleveren
 • aanwijzingen van de boswachter opvolgen

Takken kunnen tegen een kleine vergoeding gehakseld worden op zaterdag tijdens het tuinseizoen: een kruiwagen kost € 1,- een kar kost € 5,-

 

Baggeren

Elk najaar baggeren we de sloten tussen onze tuinen en in het openbare groen. Stadsdeel Noord is verantwoordelijk voor de brede sloten rond Wijkergouw. Baggeren is nodig om de doorstroming van de sloten goed te houden. Er wordt meestal in oktober gebaggerd en als een tuinder gebaggerd heeft, moet dat met baggerbriefje gemeld worden. Er zijn baggermandjes beschikbaar.

Elke tuinder is verantwoordelijk voor het baggeren van de helft van de sloot achter/langs zijn tuin. Het baggerslib is heel vruchtbaar en dus een prima bemesting voor je eigen tuin en moet in principe langs de sloot op de eigen tuin gestort worden. Als een tuinder de bagger ergens anders stort, moet dat op het baggerbriefje aangegeven worden. De tuincommissie controleert of er ook voldoende gebaggerd is. Als er niet gebaggerd is of de hoeveelheid bagger is onvoldoende, volgt een boete van € 25. Er kan dan pas weer in het voorjaar daarop gebaggerd worden[L1] . De sloten kunnen gecontroleerd worden door het waterschap. Als het doorstroomprofiel (breedte en diepte) niet op orde is, dreigt ons een boete.

 

Leden tuincommisie per 1 maart 2015

Lune Renardel                         voorzitter

Cobie van Gent            penningmeester en terreintje

Marga van Aalst

Ellen Burgwal                werkbeurtplanning en taxatie

Thea Adriaansen           taxatie

Nico Duyvestein

Willem Vringer             materiaalman en waterleidingen

 

Tuinbeurtcoördinatoren:

Marga van Aalst

Carla Peperkamp

Sien van Oeveren

Nico Duyvestein

Jan Duvecot

Hildegard Vernooij

Tamara la Lau en Sylvian Galahad

Alexander Diefenthal (reserve)

Lune Renardel (reserve)

 

 

Contact

Heb je vragen of wil je advies: De tuincommissie is elke eerste zaterdag van de maand (tijdens het seizoen) aanwezig in Samen Sterk van 10 tot 12 uur. En verder zijn we per mail bereikbaar: tuincommissiewijkergouw@gmail.com

 

FORMELE TAKEN  VAN DE TUINCOMMISSIE

 

Algemeen kader

–       De statuten  (januari 2009) van de Bond staan boven het supplement voor Wijkergouw.  Hierin staat in het kort, dat het afdelingsbestuur leden in de (tuin)commissie benoemen kan en dat de taken en bevoegdheden door het bestuur worden opgesteld.

–       In het supplement staan onder andere de verplichtingen van de leden, zoals het baggeren, schoon houden van de paden en de werkplicht (in het vervolg tuinbeurt genoemd).

–       De tuinbeurten zijn omschreven in het supplement van Tuinpark Wijkergouw. In het kort: 6 werkbeurten per jaar, bij niet afmelden €25 boete en alsnog de tuinbeurt inhalen.  De algemene ledenvergadering bepaalt het aantal werkuren. Indien de algemene ledenvergadering er mee instemt, kan het aantal werkbeurten veranderen. Alle veranderingen worden in het supplement bijgesteld.

–       Het beheerplan wordt door de tuincommissie opgesteld.  Het begint met de visie in grote lijnen en eindigt met een werkagenda. Over belangrijke punten (bijvoorbeeld het padenplan) heeft de ledenvergadering inbreng. De inzet van machines is  buiten het beheerplan gehouden.

–       De Tuincommissie organiseert het algemene werk,  schouwt en taxeert. Zij vergadert in de regel elke laatste  zaterdag van de maand van 13.30-14.30 uur in Samen Sterk van februari tot en met oktober.

 

De interne organisatie en taken van de tuincommissie in 2013:

 • De voorzitter regelt in grote lijnen  de communicatie naar alle kanten en het volgen van de hier opgestelde doelstellingen.  Hij/zij heeft samen met het bestuur contacten met de Deelraad Noord betreffende het groen (bomen, het bos en het parkeerterrein). Zij houden contact met externe groepen die aan het onderhoud mee werken, zoals ROC en de AGO  groep. De voorzitter organiseert de jaarlijkse schouw.
 • De Vertegenwoordiger in het bestuur zorgt voor de doorstroom van informatie en helpt voor het regelen van allerlei dingen.
 • De secretaris administreert alle in- en uitgaande stukken naar de tuinders over het tuinbeheer en schrijft de notulen. Ze is ‘contactadres’ voor de tuinders.
 • De coördinator van werkkaarten houdt de boekhouding van leden en tuinbeurten bij en doet de jaarplanning en houdt de aanwezigheid bij.
 • De beheerder van machines en gereedschap zorgt  voor  het rijdend materieel tijdens de werkbeurten. Willem heeft het op zich genomen om het totale maaibeheer uit te voeren. In de werkschuur onderhoud hij het materieel en het gereedschap
 • De tuinbeurtcoördinatoren  zorgen op een vriendelijke manier voor de uitvoering  door de werkploeg op  de zaterdagen. Bij de voorbereiding maken ze gebruik van het werkplan en  het logboek.
 • De hakselaars hakselen met de machine de takken die door de tuinders en de werkploegen worden aangevoerd.
 • De taxatiecommissie stelt taxatierapporten op van de tuinen die in de verkoop gaan.
 • Het terreintje: verkoop van zand, aarde en stenen aan tuinders.